Thứ hai, 05/06/2023

Tranh Vẽ

Cập nhật lúc 20:51 11/05/2021
   Chân dung Bob Marley vẽ từ ảnh chụp của Thầy Scott Ketcham ( Massasoit Community College)

      Vẽ Tĩnh Vật (Tranh được vẽ từ ảnh chụp của Thầy Robert Priest)

          Vẽ Tĩnh Vật (Tranh được vẽ từ ảnh chụp của Thầy Scott Ketcham ( Massasoit Community College)

       Tượng chân dung Michelangelo (Tranh vẽ từ ảnh chụp của Thầy Scott Ketcham (Massasoit Community College)

      Vẽ Tĩnh Vật (Tranh vẽ từ ảnh chụp của Thầy Scott Ketcham ( Massasoit Community College)
Maria Nguyễn Nga
Học viện Hội Dòng MTG Hưng Hoá
Thông tin khác:
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log