Thứ tư, 29/05/2024
22:45 | 25/05/2024
Kính mời quý vị cùng các em thiêu nhi lắng nghe Lời Chúa qua video "Lời Chúa Cho Trẻ Em" với 3 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
22:27 | 17/05/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mong.
22:16 | 11/05/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh -Tiếng H'mong.
11:00 | 04/05/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông.
18:10 | 27/04/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông.
10:46 | 20/04/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Và Tiếng Hmong
08:37 | 13/04/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông.
10:11 | 06/04/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông.
16:21 | 28/03/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em: Chúa Nhật Phục Sinh Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông.
15:10 | 23/03/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi: Chúa Nhật Lễ Lá Năm B: Tiếng Việt -Tiếng Anh -Tiếng H'mông
12:33 | 16/03/2024
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa Chúa Nhật V MC Năm B qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em bằng Tiếng Việt Và Tiếng Anh
22:25 | 08/03/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
15:51 | 02/03/2024
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa cho thiếu nhi Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B, với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông
10:03 | 24/02/2024
Xin gửi tới Cộng đoàn Video Lời Chúa cho Thiếu Nhi: Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B: Tiếng Việt - Tiếng Anh -Tiếng H'mông.
23:46 | 17/02/2024
Mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
12:02 | 10/02/2024
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 6 TNB với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh
13:44 | 03/02/2024
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 5 TNB với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
17:09 | 27/01/2024
Xin gửi tới Cộng đoàn Video Lời Chúa cho Thiếu Nhi: Chúa Nhật IV Thường niên B: Tiếng Việt -Tiếng Anh Tiếng H'mông
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log