Thứ năm, 30/11/2023
09:29 | 25/11/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
15:11 | 17/11/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Lễ Các Thánh Tử Đạo với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Và Tiếng Hmong
09:38 | 11/11/2023
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 32 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
05:54 | 05/11/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 31 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt. Tiếng Anh Và Tiếng Hmong
22:12 | 27/10/2023
Kính mời quý vị cùng các em thiếu nhi lăng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 30 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Và Tiếng Hmong
08:16 | 21/10/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa Chúa Nhật 29 TNA qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
07:35 | 15/10/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 28 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
10:03 | 07/10/2023
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 27 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
22:24 | 29/09/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 26 TNA bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
10:25 | 24/09/2023
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi bằng Tiếng Việt Và Tiếng Anh
07:43 | 16/09/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh và Tiếng Hmong
22:35 | 18/08/2023
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật 20 TNA Bằng 3 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh và Tiếng Hmong
22:25 | 11/08/2023
Kính mời quý vị cùng các em thiếu nhi lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 19 TN bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
07:50 | 05/08/2023
kính mời các em thiếu nhi và quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Lễ Chúa Hiển Dung bằng 3 ngôn ngữ:Tiếng Việt, Tiếng Anh Và Tiếng H'mong
08:22 | 08/07/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 14 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong
13:23 | 01/07/2023
Kính mời các em thiếu nhi cùng quý vị lắng nghe Lời Chúa qua video Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên A bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
12:52 | 03/06/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Lễ Chúa Ba Ngôi bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiêng Hmong
05:14 | 28/05/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log