Thứ hai, 15/04/2024
SỨ MẠNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
 
Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa qua sứ mạng của mình: tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống:
  • Bằng đời sống cầu nguyện: chị em tha thiết xin ơn hoán cải cho cho lương dân và các tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành xuống trên Giáo hội và xã hội.
  • Bằng đời sống chứng tá: chị em hăng say dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lí và đức tin.
Chị em MTG Hưng Hóa thực thi sứ mạng cách cụ thể trong 10 tỉnh thuộc miền Tây Bắc Việt Nam trong một số lĩnh vực sau:
  • Lĩnh vực Văn hóa: Chị em chăm lo việc giáo dục cho trẻ em tại một số cơ sở trường mầm non của Hội dòng.
  • Lĩnh vực xã hội: Chị em tích cực tham gia các công tác bác ái xã hội qua việc cộng tác làm việc với Giáo phận trong một số ban như: Ban Caritas, Ban truyền thông, Ban giáo dục… ngoài ra Hội dòng còn tổ chức cấp phát thuốc và khám bệnh miễn phí, cung cấp lương thực, đồ dùng cho giáo dân vùng cao. Đồng thời, làm các dự án phát học bổng cho các em học sinh nghèo, nhất là các em thuộc dân tộc H’mong.
  • Lĩnh vực y tế: Với tinh thần yêu thương phục vụ, chị em tận tình chăm sóc sức khỏe cho chị em trong Hội dòng và bà con giáo dân. Vì thế, hiện tại Hội dòng đã mở một số Bệnh xá như: Nhân Nghĩa, Chiêu Ứng, Hoàng Xá, Hiền Quan, Vân Thê, Yên Bình.
  • Lĩnh vực luân lý và đức tin: Chị em tích cực cộng tác với các Linh mục trong việc mục vụ giáo xứ như: dạy giáo lý, dạy hát, cử hành phụng vụ Lời Chúa, trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, phụ trách phòng thánh, cắm hoa và tĩnh tâm cho các hội đoàn…
Như vậy, việc thực thi tinh thần trung gian của người nữ tu Mến Thánh Giá bằng những việc làm cụ thể cho thấy: việc chuyển cầu là nhiệm vụ căn bản làm nên sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá. Qua sứ mạng này minh chứng cho thấy bản chất của Dòng Mến Thánh Giá là vừa chiêm niệm vừa hoạt động.
 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log