Thứ hai, 02/10/2023
08:23 | 05/07/2018
Các sinh hoạt của Mến Thánh Giá Tại Thế bao gồm những sinh hoạt chung trong năm; những sinh hoạt hàng tháng và các công việc mục vụ, tông đồ, bác ái của các thành viên trong hiệp hội.
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log