Thứ tư, 29/05/2024
08:23 | 05/07/2018
Các sinh hoạt của Mến Thánh Giá Tại Thế bao gồm những sinh hoạt chung trong năm; những sinh hoạt hàng tháng và các công việc mục vụ, tông đồ, bác ái của các thành viên trong hiệp hội.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log