Thứ năm, 30/11/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó Bà Cố Anna Đặng Thị Hộ, Thân Mẫu Của Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoa (Thuộc Cộng Đoàn Vĩnh Quang, Hội Dòng MTG Hưng Hoá)

Cập nhật lúc 14:19 19/09/2023
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log