Thứ bảy, 19/10/2019
08:23 | 05/07/2018
Các sinh hoạt của Mến Thánh Giá Tại Thế bao gồm những sinh hoạt chung trong năm; những sinh hoạt hàng tháng và các công việc mục vụ, tông đồ, bác ái của các thành viên trong hiệp hội.
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log