Thứ hai, 05/06/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023
A. Đôi nét về Mến Thánh Giá Tại Thế
Đức Cha Pierre Lambert de la Motte - Vị Giám mục đại diện Tông Tòa Đàng Trong Việt Nam, đã sớm nhận ra vai trò chứng tá của người giáo dân trong mọi lĩnh vực, mọi môi trường của cuộc sống, nhất là nơi một Giáo Hội còn non trẻ, thiếu nhân sự trong việc rao giảng Tin Mừng.
Vì thế, Ngài đã khai sinh Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế ở Juthia Thái Lan năm (1668) và ở Việt nam (1670) tại Công Đồng đàng ngoài. Ngài đã soạn thảo một bản quy luật, xác định mục đích, điều kiện và sinh hoạt các Hội viên.
Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế đã được Tòa Thánh công nhận năm 1678.
Thế nhưng, hoàn cảnh xã hội lúc ấy khá phức tạp. Cộng đoàn tông đồ này lại quá non yếu, nên sớm giảm sút và biến mất sau đó không lâu.
Hơn 3 thế kỷ sau, lớp than hồng tưởng đã tàn lụi. Thế nhưng nhờ ngọn gió của Thánh Linh, lớp than hồng ấy lại bùng cháy. Theo đề xuất của Công đồng Vatican II và Bộ Giáo Luật mới, nhiều Đấng Bản Quyền đã khuyến khích và cho phép thiết lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế trong giáo Phận. Họ như cánh tay nối dài của dòng Mến Thánh Giá trong mọi môi trường của cuộc sống để làm dậy men Phúc Âm.
Khởi đi từ ý hướng của Đấng Sáng lập, từ những thao thức của dòng nữ Mến Thánh Giá, và trên hết là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng đã trao ban đoàn sủng cho Giáo Hội, trong thập niên qua, hầu hết các Hội Dòng Mến Thánh Giá trong các Giáo Phận tại Giáo Hội Việt Nam đã làm sống lại ý hướng này, được các Đấng Bản Quyền Giáo phận chấp thuận. Hiệp hội MTG/TT nở rộ và tăng trưởng, tạo nên những hoa trái sum xuê phong phú về sứ vụ tông đồ giáo dân trong Giáo hội.
Hiện nay có khoảng hơn 9.000 Hội viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, thuộc các hội dòng Mến Thánh Giá 3 miền Bắc- Trung – Nam và không ngừng gia tăng theo thời gian.
Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa
Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng ôm ấp thao thức có sự hiện diện của đông đảo thành viên  MTG/TT này từ rất nhiều năm qua, nhưng chưa có điều kiện để thực hiện.
Trong buổi gặp gỡ sẻ với Liên tu sĩ của Giáo phận nhân ngày Đời sống Thánh hiến (02/02/2015), Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất Giám mục Giáo phận  đã khích lệ như một gợi mở về việc thành lập hiệp Hội MTG/TT trong Giáo phận. Từ đó chị em trong Hội dòng đã chia sẻ và mời gọi giáo dân ở vài giáo xứ như một thử nghiệm. Chị em thật ngỡ ngàng nhận ra nơi rất nhiều giáo dân cả nam và nữ, được Thánh thần thúc đẩy, họ  khao khát sự hoàn thiện và sẵn sàng gia nhập Hiệp hội MTG/TT, như một thao thức Chúa đã ấp ủ nơi họ tự khi nào.
Hội dòng càng thêm xác tín về sự tiến triển của  hiệp hội này, bởi Tông thư Đức Thánh Cha  Phanxico gửi những người sống đời thánh hiến, khi đề cập đến “những chân trời của Năm Đời sống Thánh Hiến”Đức Thánh Cha  đã ngỏ lời trước tiên với  “các giáo dân chia sẻ lý tưởng, tinh thần , sứ vụ với đời sống Thánh hiến” ngài nhắc nhở  họ về Hồng ân, khích lệ  họ cùng với “gia đình đặc sủng”  tăng trưởng và cùng nhau đáp lại những tiếng gọi của Thánh Linh trong xã hội hôm nay.
Với tất cả những dấu chỉ trên, Hội dòng xác tín nay đã đến thời đến buổi. Nên đã làm đơn xin Đức Cha giáo phận thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế thuộc Dòng nữ Mến Thánh Giá Hưng Hóa theo (GL 303 và 312,3) như một hiệp hội công trong Giáo phận, chia sẻ đoàn sủng và linh đạo Mến Thánh Giá, với danh xưng  HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ HƯNG HÓA.
Ngày 01.03.2016, với sự quan tâm Mục tử và lòng thao thức của Đức Giám mục Giáo phận, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã chính thức ban Nghị Định thiết lập Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Hưng Hóa.
Hiện nay Hiệp hội MTG/TT Hưng Hóa có 400 thành viên thuộc các giáo xứ: Nỗ Lực, Phù Lao, Dư Ba, Vĩnh quang và có triển vọng sẽ được mở ra trong nhiều xứ khác, góp phần mở mang nước Chúa trong ơn gọi tông đồ và sứ mạng của Hội.

 B. Tìm hiểu về Mến Thánh Giá Tại Thế 
I. BẢN CHẤT
MTG/TT là một Hiệp Hội công khai, thuộc quyền Giáo phận, gồm những tín hữu giáo dân sống giữa đời, nhưng tham dự vào tinh thần của Dòng Nữ MTG. Họ cố gắng đạt tới sự trọn lành Kitô Giáo và dấn thân làm việc tông đồ dưới quyền điều khiển ở cấp cao của Hội Dòng này, trong mỗi Giáo Phận (x. Bts II, 2; GL 303. 327).
II. SỨ MẠNG HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ.
- Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế có sứ mạng “thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa”, để chứng tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa Cha đã dành cho thế giới.
- Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế thường xuyên đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để được biến đổi thành men, có khả năng làm dậy đấu bột là môi trường làm việc của mình. Chất men ấy phải mang vị nồng của lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và sức mạnh của ý chí, sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa, và cứu rỗi anh chị em đồng loại.
III. MỤC ĐÍCH HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ.
1. THÁNH HÓA BẢN THÂN
1. MTG/TT thi hành việc thánh hóa bản thân bằng con đường đặc biệt do Đấng Sáng Lập đề xướng (Ltt IV; Bts V).
a. Noi theo con đường hẹp Phúc Âm (x.Mt 7,13-14)
b. Chuyên cần lãnh nhận các Bí Tích và tích cực sống Phụng Vụ của Giáo Hội.
c. Tập trung lòng trí vào đối tượng duy nhất là Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hằng ngày, dành một ít thời giờ suy niệm về Người. Hằng năm, long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Gía Chúa Kitô, ngày 14/9.
d. Tự nguyện thực hành những việc hy sinh, hãm mình hằng ngày, đặc biệt trong Tuần Thánh, để hiệp thông với mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Đức Kitô.
e. Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, nhất là thi hành giới luật yêu thương kẻ thù cách quảng đại (x. Lc 6, 27-35).
2. Bằng những cách đó, các Hội viên sống linh đạo MTG và trở thành người thờ phượng đích thực, chính là thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Chân Lý (x. Ga 4, 23).
2. THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
Đời sống gia đình vừa là phương thế thiết thực để người MTG/TT thánh hóa bản thân, vừa là môi trường đầu tiên để làm tông đồ.
a. MTG/TT cố gắng xây dựng gia đình mình thành một Giáo Hội thu nhỏ, bằng cách thi hành đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái và đời sống chứng tá, theo gương gia đình Nadaret và Giáo Hội tiên khởi (x. Cv 2, 42; 4, 32-33).
b.  MTG/TT tuân giữ chu đáo luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội về đời sống gia đình, đặc biệt trung thành với Giao Ước Hôn Nhân, quảng đại đón nhận, truyền đạt và bảo vệ sự sống với tinh thần trách nhiệm.
c. MTG/TT vui tươi chấp nhận Thánh Gía đời sống gia đình với tinh thần nhẫn nại, hoán cải và đền tội.
4. MTG/TT cố gắng giáo dục nhân bản, đức tin, văn hóa cho con cái, hướng dẫn chúng khám phá và sống ơn gọi bản thân.
3.  THÁNH HÓA THẾ GIỚI
1. Việc khám phá bản thân và gia đình phải góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong (x.GH 31, 2), và thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa (x.GH 34, 2) bằng cách làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào các thực tại xã hội, như môi trường làm việc, đời sống kinh tế, văn hóa..., bắt đầu từ thôn xóm hoặc khu phố của mình    (x. Ltt II, 2; Bts III, 5).
2. MTG/TT đặc biệt quan tâm xây dựng công lý, hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi sinh theo tinh thần châm ngôn “NHỜ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG”, nghĩa là qua hy sinh, đau khổ, để đạt tới niềm vui, hạnh phúc và sự tăng trưởng cho mọi người, trong đó có chính mình.
 IV. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HIỆP HỘI MTG TẠI THẾ
1. Các thành viên của Hiệp Hội phải là những tín hữu giáo dân, đã chịu phép Thêm Sức và đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội (x.GL 316,1)
2. Hiện không phải là thành viên của Dòng Ba nào khác
3. Có ý muốn tiến triển trên đường trọn lành Kitô giáo và sẵn sàng dấn thân làm việc tông đồ phù hợp với ơn gọi giáo dân, theo tinh thần Đức Cha Lambert.
4. Tuổi tối thiểu là 18
5.  Có thể nhận những ứng sinh từ 11 đến 17 tuổi vào nhóm thiếu niên MTG/TT. Quy chế sinh hoạt của nhóm thiếu niên sẽ do các trợ uý (x. Đ 10,5), soạn thảo dựa trên Quy chế MTG/TT và phải được Chị Tổng Phụ Trách xác nhận.
V.  GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN
1.Giai đoạn tìm hiểu
 Giai đoạn tìm hiểu kéo dài tối thiểu sáu tháng. Tối đa sẽ do người hữu trách ấn định, tùy tình trạng thực tế của mỗi hội viên. Sau giai đoạn tìm hiểu có Nghi thức gia nhập.
2.Cam kết tạm thời
Với sự ưng thuận của người hữu trách, mỗi hội viên có thể dấn thân tạm thời bằng lời hứa từng năm. Thời gian cam kết tạm tối thiểu 3 năm.
2. Cam kết vĩnh viễn: Sau 3 năm, với sự ưng thuận của người hữu trách, Hội viên có thể cam kết vĩnh viễn.
C. Quy chế Mến Thánh Giá Tại Thế

NỀN TẢNG LINH ĐẠO
Chương I: GIỮA LÒNG GIÁO HỘI
Điều 1: TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH MẾN THÁNH GIÁ
     Ngay khi mới khởi sự công việc truyền giáo Viễn Đông, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên của Đàng Trong, đã mời gọi mọi người, nam cũng như nữ, giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ cộng tác với Ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, nhất là cho lương dân và các tín hữu xa lìa Chúa (Bts II- III)
     Sau khi lập Hội Tông Đồ tại Juthia (Thái Lan) năm 1664, và trước khi  lập Dòng Nữ Mến Thánh Giá tại Đàng Ngoài (Việt Nam) năm 1670,  Đức Cha  Pierre Lambert de la Motte đã khai sinh HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ ở Juthia, gồm những tín hữu nam nữ sống linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời để góp phần Phúc Âm hóa thế giới. Ngài soạn thảo một bản quy luật, xác định mục đích, điều kiện và sinh hoạt của các Hội viên.
Hiệp Hội HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI  THẾ đã được Tòa Thánh công nhận năm 1678.
     Mến Thánh Giá Tại Thế (MTG/TT) thông  dự vào ơn đặc sủng của Đấng Sáng Lập và gia sản tinh thần của đại gia đình Mến Thánh Giá (x. GL 303)
Điều 2: MỘT ƠN GỌI KITÔ HỮU
 1. Trong Giáo Hội có nhiều con đường khác nhau được đề ra để cho các Ki tô hữu, để họ dấn thân sống Phúc Âm theo dấu chân Chúa Kitô. Dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần, một số người cảm thấy cấp bách hơn nhu cầu tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế mà vẫn ở giữa thế gian.
 2. Các Ki tô hữu, dù nam hay nữ, thuộc mọi địa vị xã hội và mọi trình độ văn hóa, đều có thể trở thành MTG/TT với điều kiện:
 3. Tin tưởng mãnh liệt vào Đức Giêsu- Kitô Chịu- Đóng- Đinh, là Đấng duy nhất  đáp ứng mọi khát vọng sâu xa của họ.
 4. Sẵn lòng tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá Cứu Độ của Người (x.Bts IV, 2-3) để hoàn tất nơi thân xác họ những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Ki tô phải chịu cho Thân Mình Người là Hội Thánh (x. Cl1, 24;Bts 1,5)
Điều 3: MỘT ƠN GỌI TÔNG ĐỒ
 1. MTG/TT phải là những người tông đồ (x. Bts II,1) tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ (x.Bts III,3) và Dòng Nữ Mến Thánh Giá để xây dựng Nhiệm Thể Đức Ki tô tại địa  phương, dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn Giáo Phận.
 2. Việc tông đồ căn bản là  chính sự làm chứng bằng  đời sống của người MTG/TT, “ Thường xuyên kết hợp với mọi nỗi đau thương của Chúa Giêsu bằng những hành vi thiết thực” (Bts VI,2), để thông dự vào công cuộc thánh hóa thế giới của Người. (x. Đ 7,`1).
 3. Hình thức tông đồ đặc thù của MTG/TT cũng tương tự việc tông đồ của mọi thành phần khác trong đại gia đình Mến Thánh Giá: Theo ý Đấng Sáng Lập, là trở thành cánh tay  hữu hình và người trung gian của Đức Kitô (x. LĐLB 22; 29b)
 4. Trung gian tôn giáo, bằng đời sống hy sinh, chuyển cầu, (x.Bts III, 2), và thờ phượng (x. Bts III,V,6)
 5. Trung gian Giao ước, bằng việc xây dựng hòa bình, hòa giải, nhất là tha thứ cho kẻ thù     ( x. Bts V, 6)
 6. Trung gian sáng tạo, bằng việc xây dựng con người mới cho Giáo Hội và xã hội. Các hoạt động của MTG/TT giữa lòng Giáo Hội và giữa lòng đời phải trở thành lời kinh chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống.
Chương II: GIỮ LÒNG ĐỜI
Điều 4: MỘT SỨ MẠNG ĐẶC BIỆT
1. MTG/TT có sứ mạng “ thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” (x.Ltt II,1;Bts III, 4), để chứng tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu Kitô Chịu- Đóng- Đinh (x. Bts III,1), và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa Cha dành cho thế giới (x.Ga 3,16).
2. MTG/TT thường xuyên đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để được biến đổi thành men, có khả năng làm dạy đấu bột là môi trường sống và làm  việc của mình. Chất men ấy phải mang vị nồng của lòng yêu mến Đức Giêsu-Kitô- Chịu –Đóng- Đinh, và sức mạnh của ý chí, sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa (x.Bts II), và cứu rỗi anh chị em đồng loại.

Điều 5: THÁNH HÓA BẢN THÂN
 1. MTG/TT  thi hành việc thánh hóa bản thân bằng con đường đặc biệt do Đấng Sáng Lập đề xướng (Ltt IV;Bts V).
 2. Noi theo con đường hẹp Phúc Âm (x.Mt 7,13-14)
 3. Chuyên cần lãnh nhận các Bí Tích và tích cực sống Phụng Vụ của Giáo Hội
 4. Tập trung lòng trí vào đối tượng duy nhất là Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Hằng ngày, dành một ít thời giờ suy niệm về Người. Hằng năm, long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô, ngày 14/9
 5. Tự nguyện thực hành những việc hy sinh, hãm mình hằng ngày, đăc  biệt trong Tuần Thánh, để hiệp thông với mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Đức Kitô.
 6. Sống tinh thần hòa bình, hòa giải, nhất là thi hành giới luật yêu thương kẻ thù cách quảng đại (x. Lc 6,27-35).
 7. Bằng cách đó, các Hội viên sống linh đạo MTG và trở thành người thờ phượng đích thực, chính là thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Chân Lý (x. Ga 4,23).
Điều 6: THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
     Đời sống gia đình vừa là phương thế thiết thực để người  MTG/TT thánh hóa bản thân, vừa là môi trường đầu tiên để làm tông đồ.
 1. MTG/TT cô gắng xây dựng gia đình mình thành một Giáo Hội thu nhỏ, bằng cách thi hành đời sống đức tin, đời sống cầu nguyên, đời sống bác ái và đời sống chứng tá, theo gương gia đình Nadaret và Giáo Hội tiên khởi (x. Cv 2,42;4,32-33).
 2. MTG/TT tuân  giữ chu đáo luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội về đời sống gia đình, đặc biệt trung thành với Giao Ước Hôn nhân, quảng đại đón nhận, truyền đạt và bảo vệ sự sống với tinh thần trách nhiệm.
 3. MTG/TT vui tươi chấp nhận Thánh Giá đời sống gia đình với tinh thần nhẫn nại, hoán cải và đền tội.
 4. MTG/TT cố gắng giáo dục nhân bản, đức tin, văn hóa cho con cái, hướng dẫn chúng khám phá và sống ơn gọi đặc thù của mình.
Điều 7: THÁNH HÓA THẾ GIỚI
 1. Việc thánh hóa bản thân và gia đình phải góp phần thánh hóa thế giới  từ bên trong ( x.GH 31,2), và thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa (x.GH 34,2) bằng cách làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào các thực tại xã hội, như  môi trường làm việc, đời sống kinh tế, văn hóa..., bắt đầu từ thân xóm hoặc khu phó của mình ( x. Ltt II. Bts III, 5).
 2. MTG/TT đặc biệt quan tâm xây dựng công lý, hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi sinh theo tinh thần châm ngôn “NHỜ THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG”, nghĩa là qua hy sinh, đau khổ, để đạt tới niềm vui, hạnh phúc và sự tăng trưởng cho mọi người, trong đó có chính mình.
 D. ĐỜI SỐNG VÀ SINH HOẠT
Chương III​: VỊ TRÍ PHÁP LÝĐiều 8: BẢN CHẤT
     MTG/TT là một Hiệp Hội công khai, thuộc quyền Giáo phận, gồm những tín hữu giáo dân sống giữa đời, nhưng tham dự vào tinh thần của Dòng Nữ Mến Thánh Giá. Họ cố gắng đạt tới sự trọn lành Kitô Giáo, và dấn thân  làm việc tông đồ dưới quyền điều khiển ở cấp cao của Hội Dòng này, trong mỗi Giáo Phận (x. Bts II, 2;GL 303,327).
Điều 9: THẨM QUYỀN ĐỨC GIÁM MỤC
 1. Hiệp Hội MTG/TT phải được Đức Giám Mục Giáo Phận thiết lập bằng nghị định (x. GL 312, 1-3).
 2. Quy chế MTG/TT và các sửa đổi trong Quy chế phải được Ngài phê chuẩn (x. GL 314).
 3. Khi có lý do nghiêm trọng, Ngài có quyền giải thể Hiệp Hội MTG/TT sau khi tham khảo ý kiến chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng Nữ MTG (x.GL 320, 2-3)
Điều 10: QUAN HỆ PHÁP LÝ VỚI HỘI DÒNG NỮ MẾN THÁNH GIÁ.
 1. Hiệp Hội MTG/TT nhận sự hướng dẫn của chị Tổng Phụ Trách hoặc của những người được Chị ủy quyền, nhưng vẫn bảo toàn sự tự trị chính đáng theo đúng quy chế này.
 2. Chị Tổng Phụ Trách có nhiệm vụ hướng dẫn Hiệp Hội MTG/TT sống đúng tinh thần Đấng Sáng Lập và thực hiện các việc tông đồ theo đúng Quy chế này.
 3. Chị Tổng Phụ Tách đích thân hoặc ủy quyền cho một nữ tu của mình chủ tọa cuộc bầu cử Ban Điều Hành, thăm viếng các nhóm MTG/TT theo quy định của Quy chế này.
 4. MTG/TT được hưởng những ơn ích thiêng liêng do Dòng Nữ MTG, đó là lời cầu nguyện, gương sáng, sự khích lệ và trợ giúp tinh thần.
 5. Các nữ tu MTG được Chị Tổng Phụ Trách bổ nhiệm làm Trợ úy tinh thần cho các nhóm MTG/TT sẽ tận tình huấn luyện các Hội viên và trợ giúp cần thiết về mặt tinh thần
Chương VI : VIỆC HUẤN LUYỆN CÁC THÀNH VIÊN
Điều 11: ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HIỆP HỘI MTG/TT
        Các Hội viên của Hiệp Hội:
 1. Phải là những giáo dân, đã chịu phép Thêm sức và đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội (x. GL 316,1)
 2. Hiện không phải là thành viên của Dòng Ba nào khác.
 3. Có ý muốn tiến triển trên đường trọn lành Kitô giáo và sẵn sàng dấn thân làm việc tông đồ phù hợp với ơn gọi giáo dân, theo tinh thần Đức Cha Lambert.
 4. Tuổi tối thiểu là 18
 5. Có thể nhận những ứng sinh từ 11 đến 17 tuổi vào nhóm thiếu niên MTG/TT. Quy chế sinh hoạt của nhóm thiếu niên sẽ do các trợ úy (x. Đ 10, 5) soạn thảo, dựa trên Quy chế MTG/TT và phải được chị Tổng Phụ Trách xác nhận.
Điều 12: GIAI ĐOẠN TÌM HIỀU
 1. Các cảm tình viên có thể tiếp xúc với các nữ tu MTG do Chị Tổng Phụ Trách chỉ định, để được hướng dẫn.
 2. Sau đó, với sự ưng thuận của người hữu trách, họ có thể được ghi tên vào nhóm tìm hiều MTG/TT.
 3. Giai đoạn tìm hiều kéo dài tối thiểu sáu tháng. Thời gian tối đa sẽ do người hữu trách ấn định, tùy tình trạng thực tế của mỗi ứng viên.
 4. Chương trình huấn luyện gồm có:
          - Học Tiểu Sử Đấng Sáng Lập, luật MTG/TT.  Bài Tự Sự và hai thư Mục Vụ của Ngài.
          - Học tập chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệp sống đạo và tông đồ.
          - Bồi dưỡng giáo lý
          - Nhịp độ sinh hoạt theo sự thỏa thuận nhưng tối thiểu mỗi tháng một lần.

Điều 13: GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN CHUYÊN BIỆT.
 1. Sau khi người hữu trách đồng ý cho chính thức gia nhập Hiệp Hội, các hội viên phải được huấn luyện chuyên biệt trong thời gian tối thiểu một năm, tối đa hai năm.
 2. Chương trình huấn luyện gồm có:
a. Học quy chế MTG/TT.
b. Học Giáo Huấn của Giáo Hội về Tông Đồ Giáo Dân:
 • Chương IV của Hiến Chế Giáo Hội về Giáo Dân
 • Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân.
 • Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng  Gioan Phaolô II về giáo Dân
      c. Chia sẻ Lời Chúa và kinh nghiệm sống Quy chế MTG/TT
Điều 14: CAM KẾT TẠM THỜI
 1. Với sự ưng thuận của người hữu trách, mỗi Hội viên có thể dấn thân tạm thời bằng lời hứa từng năm, trước sự chứng kiến của Cha Linh Giám hoặc Cha xứ. Nghi thức cam kết có thể cử hành trong Thánh lễ hoặc một giờ cầu nguyện của nhóm.
 2. Trong thời gian cam kết tạm, kéo dài tối thiểu 3 năm, các hội viên phải được tiếp tục huấn luyện.
 3. Chương trình  huấn luyện gồm có:
a. Đào sâu Linh đạo Lâm Bích.
b. Tiếp tục đào sâu Linh đạo Giáo dân.

Điều 15: CAM KẾT VĨNH VIỄN.
 1. Với sự ưng thuận của người hữu trách, Hội viên MTG/TT có thể cam kết vĩnh viễn trước sự chứng kiến của Cha Linh Giám hoặc Cha Xứ và Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG mình trực thuộc.
 2. Hội viên MTG/TT tiếp tục được huấn luyện thường xuyên do nỗ lực bản thân, và sáng kiến của những người hữu trách trong HH/ MTG/TT, cũng như của Chị Tổng Phụ Trách.
 Chương VĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN KHỔ CHẾ VÀ TÔNG ĐỒ
Điều 16: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
 1. Anh chị em MTG/TT tham dự Thánh Lễ hàng ngày khi có thể, và năng rước lễ, nhất là năng rước lễ thiêng liêng.
 2. Hằng ngày đọc kinh theo một trong ba phương thức sau đây, và kết thúc bằng lời kinh hướng về Đức Giêsu- Kitô Chịu- Đóng Đinh.
 3. Cử hành giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều theo sách “Các Giờ Kinh Phụng Vụ” riêng hoặc chung.
 4. Đọc Kinh Sáng, Tối chung với gia đình.
 5. Đọc 5 Kinh Lạy Cha vào buổi sáng  và tối để kính nhớ 5 Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
 6. Mỗi Hội viên MTG/TT dành một ít thời giờ hàng ngày (x. điều 5,1c) để suy niệm về Đức Giê su- Ki tô Chịu-Đóng- Đinh, và cuộc đời lữ thứ hy sinh (Btt 9), và đau khổ của Người (x. Ltk II,2; Bts V,3)
a.Mức lý tưởng là nửa giờ theo đề nghị của Đấng Sáng lập (x. Ltt IV, 3; Bts, V, 3).
b. Mức trung bình là 15 phút.
c. Mức tối thiểu là gẫm về một mầu nhiệm “Mùa Thương” hoặc suy niệm một trong mười bốn Chặng Đàng Thánh Giá. Như thế, các Hội viên MTG/TT buộc phải giữ mức tối thiểu và được khuyến khích thực hành những mức cao hơn. Đặc biệt, nên suy niệm chung hoặc riêng một trong mười bốn Chặng Đàng Thánh Giá vào các ngày thứ sau quanh năm, nhất là ngày thứ sáu Tuần Thánh. Nên đọc kinh hướng về Đức Giê su-Ki tô Chịu- Đóng- Đinh như lời nguyện tắt trong ngày, cách riêng, mỗi khi ra vào nhà thờ hoặc nhìn thấy Thánh Giá: “LẠY CHÚA GIÊ SU- KI TÔ CHỊU-ĐÓNG-ĐINH, LÀ ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT CỦA LÒNG TRÍ CHÚNG CON, CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA, CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA, VÌ CHÚA ĐÃ DÙNG THÁNH GIÁ MÀ CỨU CHUỘC TRẦN GIAN” (LĐLB 23b và PV Thứ Sáu Tuần Thánh).
 1.  Ngoài bổn phận chung của mọi tín hữu là phải xưng tội, rước lễ trong mùa Phục Sinh, anh chị em MTG/TT mừng long trong lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 hàng năm, là lễ bổn mạng (x.2Tm 16; Ltk IV,14), với ý hướng noi gương đời sống thánh thiện, lao động cần cù của Người, và với ý thức tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng tại các miền truyền giáo Châu Á.  (x. T.sử 30 ; LĐLB 32c)
Điều 17: ĐỜI SỐNG KHỔ CHẾ
 1. Anh chị em MTG/TT tuân giữ chu đáo luật ăn chay, kiêng thịt như mọi tín hữu ở Việt Nam.
 2. Anh chị em MTG/TT cố gắng sống tinh thần khổ chế Kitô giáo, bằng cách:
 3. Kiên trì và trung thành chu toàn bổn phận.
 4. Chấp nhận những khó khăn hàm chứa trong các công việc và tương quan xã hội giữa con người với con người.
 5. Nhẫn nại chịu đựng những thử thách của cuộc sống thường  gây bất ổn và lo âu (x. S. Hối III, a), nhất là trong gia đình (x. Đ 6, 3).
 6. Sẵn lòng chấp nhận bệnh tật, thiếu thốn và chịu bách hại vì công lý với ý thức chia sẻ sự đau khổ của Đức Kitô Cứu Thế (x. S.hối III, b).
Điều 18: ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ (x. Đ 3, 7).
 1. Theo tinh thần Đấng Sáng Lập, luôn tín nhiệm (x. 1Tmv 10- 12), và giao trách nhiệm cho giáo dân để xây dựng cộng đoàn Dân Chúa(x.LĐLB 30).  MTG/TT sẵn sàng nhận những nhiệm vụ trong giáo xứ và giáo phận với tinh thần phục vụ vô vị lợi.
 2.  Mỗi Hội viên MTG/TT tùy khả năng hoàn cảnh, cộng tác với Nữ tu MTG để thực hiện những việc tông đồ cụ thể do chính Đấng Sáng Lập đề xướng (x. Ltk III, 2-5).
 3. Giáo dục giới trẻ về phương diện văn hóa và đức tin.
 4. Phục vụ bệnh nhân với tinh thần Loan Báo Tin Mừng.
 5. Bảo tuổi thơ bằng việc rửa tội cho những trẻ sơ sinh lâm cơn nguy tử, và gây ý thức cho mọi người biết tôn trọng sự sống và quyền lợi của tuổi thơ.
 6. Thăng tiến nữ giới bằng việc:
 • Hướng nghiệp.
 • Hướng dẫn đời sống phụ nữ trong gia đình và xã hội;
 • Giáo dục lương tâm luân lý;
 • Đặc biệt phục hồi nhân phẩm cho những phụ nữ lỡ bước.
3. Noi theo tinh thần cởi mở, thích nghi và sáng tạo của Đấng Sáng Lập (x.LĐLB,31b) và giáo huấn của Giáo Hội (x.TD 33), MTG/TT, tìm những hình thức mới và phù hợp để góp phần xây dựng con người mới cho Giáo Hội và xã hội, đặc biệt trong bốn phạm vi:
a) Thăng tiến người nghèo
b) Bênh vực công lý.
c) Xây dựng hòa bình.
d) Bảo vệ môi sinh
4. Trong mọi việc tông đồ, do sáng kiến riêng hoặc do hợp tác với Dòng Nữ MTG, các Hội viên MTG/TT luôn phục tùng thẩm quyền điều phối của Cha Xứ tại địa phương và của Đức Giám Mục Giáo Phận (x. GL 305. 311); đồng thời, sẵn sàng hợp tác với các Hiệp Hội khác trong giáo xứ và giáo phận (x. GL 328).
Chương VI : CƠ CẤU QUẢN TRỊ
Điều 19: ĐƠN VỊ NHÓM MTG/TT
 1. Các Hội viên MTG/TT được quy tụ thành đơn vị NHÓM, từ mười đến mười lăm người, được nhận theo Quy chế, điều 11.
 2. Có một Ban Điều Hành phục vụ trong mỗi nhiệm kỳ ba năm, gồm:
 •  Một Anh hoặc Chị Trường, (hội trường)
 •  Một phó
 •  Một thư ký
 •  Một thủ quỹ.
Ban điều Hành do các Hội viên bầu cử, dưới quyền chủ tọa của Chị Tồng Phụ Trách Hội Dòng MTG hoặc một nữ tu đại diện và phải được Chị Tổng Phụ Trách xác nhận bằng văn bản.
     3. Có một nữ tu MTG làm trở úy tinh thần do Chị Tổng Phụ Trách bổ nhiêm (x. Đ 10).
Điều 20: SINH HOẠT NHÓM
1. Mỗi nhóm MTG/TT sinh hoạt hàng tháng theo chương trình do trưởng nhóm đề xuất, sau khi tham khảo ý kiến ban điều hành và chị nữ tu trợ úy.
2. Trưởng nhóm triệu tập và chủ tọa các buổi họp.
3. Chị nữ tu trợ úy được chỉ định tại điều 10, 5 sẽ tham gia các cuộc họp như các thành viên khác, nhưng không bỏ phiều bầu cử các chức vụ, và không phát biểu ý kiến hoặc biểu quyết về vấn đề tài chính.
Điều 21: THĂM VIẾNG
1. Tối thiểu một lần trong nhiệm kỳ, trưởng nhóm phải xin Chị Tổng Phụ Trách thăm viếng nhóm MTG/TT, và báo cáo cho Chị Tổng Phụ Trách về sinh hoạt của nhóm.
2. Hiệp hội MTG/TT sẵn lòng đón nhận các cuộc thăm viếng của Đức Giám mục sở tại (x.GL 317)
Điều 22: VỊ LINH GIÁM
      Nhóm nào muốn có vị Linh Giám để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và ban các bí tích, có thể nhờ Chị Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá xin Đức Giám mục sở tại bổ nhiệm một Linh Mục.
Điều 23: SINH HOẠT LIÊN NHÓM
1. Nếu có nhiều nhóm MTG/TT trực thuộc cùng một Hội Dòng MTG, thì sẽ có những sinh hoạt liên nhóm.
2. Chương trình sinh hoạt sẽ được các ban điều hành nhóm, cùng với các chị nữ tu trợ úy định đoạt trong cuộc họp do Chị Tổng Phụ Trách chủ tọa.
Điều 24: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC VIÊN MTG/TT
1. Nhiệm vụ:
a. Mỗi Hội viên phải học tập để thấm nhuần tinh thần của Hiệp Hội, tích cực tham gia các sinh hoạt của nhóm, liên nhóm theo quy chế này.
b. Đóng góp quỹ theo sự thỏa thận của các hội viên trong nhóm.
2. Quyền lợi:
Ngoài những ơn ích thiêng liêng quy định tại điều 10,4, mỗi thành viên của Hiệp Hội được hưởng quyền lợi sau đây:
a. Được nhóm, nhất là ban điều hành và chị nữ tu trợ úy quan tâm hướng dẫn để trở nênmột tông đồ giáo dân đích thực.
b. Khi gặp khó khăn thử thách và già yếu, bệnh tật, sẽ được nhóm quan tâm nâng đỡ.
c. Khi qua đời, sẽ được nhóm cầu nguyện và xin dâng tối thiều hai Thánh lễ cầu hồn, đồng thời được Hội Dòng MTG mà Hội viên ấy trực thuộc cầu nguyện theo nội quy.
Chương VII:   NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Điều 25: HỘI VIÊN MTG/TT  SỐNG TRONG TU VIỆN
1. Vì những lý do đặc biệt với phép của Chị Tổng Phụ Trách, một số phụ nữ có thể tham gia đời sống cộng đoàn của một tu viện, với tu cách Hội viên MTG/TT sống trong tu viện.
2. Chị Tổng Phụ Trách có thể dựa vào Quy chế này để tuyển chọn và huấn luyện họ.
Điều 26: QUYỀN LỢI VÀ NHIỆM VỤ
Quyền lợi và nhiệm vụ của những Hội viên này sẽ do nội quy Hội Dòng nữ MTG mà họ trực thuộc ấn định.
E. NHỮNG SINH HOẠT CHUNG TRONG NĂM
Các sinh hoạt của Mến Thánh Giá Tại Thế bao gồm những sinh hoạt chung trong năm; những sinh hoạt hàng tháng và các công việc mục vụ, tông đồ, bác ái của các thành viên trong hiệp hội.
1. Ngày truyền thống Mến Thánh Giá Tại Thế 14/9.   
Ngày Truyền Thống là ngày hội họp chung của Hiệp Hội. Ngày quy tụ MTGTT từ các xứ về Nhà Mẹ để kết nối tình hiệp thông. Cách tổ chức: báo cáo hoạt động MTGTT của các giáo xứ, lên kế hoạch về các hoạt động cho năm tới.
2. Tổ chức thường huấn chung theo chủ đề năm.
3. Họp Ban điều hành Hiệp Hội theo quí.
II. Sinh hoạt hàng tháng:
1. ​Học hỏi về MTG/TT theo qui chế.
2. Chia sẻ lời Chúa
III. Các Công việc Mục vụ, tông đồ, bác ái
1. Công tác mục vụ:
Dạy giáo lý, phục vụ giáo xứ trong các công việc: Trang trí, quét dọn nhà thờ, trực cổng, giữ xe, nấu ăn, dọn khu vệ sinh chung, chăm sóc hoa cây cảnh v. v....
2. Tông đồ:
*Việc tông đồ căn bản là chính sự làm chứng bằng đời sống của người Mến Thánh Giá Tại Thế, “Thường xuyên kết hợp với mọi nỗi đau thương của Chúa Giêsu bằng những hành vi thiết thực”, để thông dự vào công cuộc thánh hóa thế giới của Người.
*Hình thức tông đồ đặc thù của Mến Thánh Giá Tại Thế là trở thành cánh tay hữu hình và người trung gian của Đức Kitô:
+ Bằng đời sống hy sinh, chuyển cầu cho tội nhân và lương dân.
+ Bằng việc xây dựng hòa bình và hòa giải.
+ Bằng việc xây dựng con người mới cho Giáo Hội và xã hội.
Theo ý hướng của Đấng Sáng Lập Hiệp Hội, các Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế phải là những giáo dân nhiệt thành, tích cực cộng tác với hàng Giáo sĩ để xây dựng nhiệm thể Đức Kitô tại địa phương, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn.
Với ý hướng tông đồ “Mỗi Hội viên một lương dân”. Anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế muốn đồng hành với Giáo phận Hưng hóa “Đến với muôn dân”, loan báo Tin Mừng và thắp sáng niềm tin yêu hy vọng nơi lòng người, mong sao Danh Chúa được tôn vinh và tình người thắm nồng mọi nơi.
*Thăm viếng mục vụ: các gia đình rối, khô khan, lương dân…
3. Công tác bác ái:
+ Thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, bệnh tật.
+ Phát gạo, phát thuốc người nghèo, đồng bào vùng cao.
 
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log