Thứ hai, 15/04/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023
Cáo Phó Nữ Tu Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trân trọng kính báo: Nữ tu Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 50’ Chủ Nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024, hưởng thọ 88 tuổi.
Cáo Phó Nữ Tu Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trân trọng kính báo: Nữ tu Têrêxa Chu Thị Kiệm (Xứng) đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 50’ Chủ Nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024, hưởng thọ 88 tuổi.
Đường Tìm Chiên
Tạ ơn Chúa đã cho con có sức khỏe, lòng nhiệt huyết và tình yêu để con can đảm bước đi. Xin Chúa luôn bên con và bên những người dân trong bản Khâu Pùm này, và xin hướng dẫn họ đến với Chúa để cùng về với một đoàn chiên duy nhất của Chúa.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log