Thứ năm, 02/02/2023
Mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam
Đường Đi Có Bạn
“Có những con đường phải đi một mình, nhưng có những con đường không thể một mình đi” (Nguyễn Tầm Thường). Quả vậy, nếu cuộc sống thiếu tình bạn thì sẽ thiếu thi vị và trở nên vô nghĩa.
Đường Đi Có Bạn
“Có những con đường phải đi một mình, nhưng có những con đường không thể một mình đi” (Nguyễn Tầm Thường). Quả vậy, nếu cuộc sống thiếu tình bạn thì sẽ thiếu thi vị và trở nên vô nghĩa.
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log