Thứ năm, 30/11/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023
Như Nến Cháy Hao Mòn
nơi mỗi người hãy thực hiện sứ mạng ấy với hết khả năng của mình cùng với tinh thần quảng đại để trao ban. Như cây Nến cháy sáng là chấp nhận bị hao mòn vì người khác thì bản thân mỗi người cũng vậy.
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log