Chúa nhật, 21/07/2024
07:55 | 09/01/2023
Chúng ta cầu nguyện cho người đang hấp hối được kiên cường trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời và bền chí cho đến cùng
15:44 | 08/06/2021
Linh mục hay phó tế mang một khăn choàng đặc biệt khi ban phép lành nhằm đề cao nguồn gốc đích thực của phép lành trong phụng vụ Chầu Thánh Thể.
10:52 | 08/05/2021
Thánh lễ là cội nguồn và cao điểm nhất trong đời sống của người kito hữu
10:39 | 05/04/2021
"Tội lớn nhất của thế giới chúng ta ngày nay là con người đang mất đi cảm thức về tội" (ĐGH Pio XII)
07:54 | 14/01/2021
Con người được dựng nên có nam có nữ và con người được ban ân sủng trong sự thân tình với Thiên Chúa thông dự vào sự sống thần linh của Ngài
15:40 | 01/01/2021
Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và con người được dựng nên là thực thể gồm xác hồn
15:56 | 31/12/2020
Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài không cần nguyên lý nào khác ngoài chính Ngài để sáng tạo thế giới và cũng không cần ai trợ giúp để làm điều đó
15:24 | 23/12/2020
"Vinh quang Thiên Chúa chính là con người được sống và sống dồi dào" (Thánh Irene)
10:33 | 22/12/2020
Học về Ba Ngôi có ý nghĩa thực tiễn gì cho đời sống đạo và đời sống xã hội của chúng ta
10:29 | 21/12/2020
Thần học diễn tả chân lý của tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, cụ thể là các khái niệm bản thể và ngôi vị như thế nào
15:06 | 16/12/2020
Thiên Chúa Ba Ngôi: ý nghĩa và nguồn gốc của tín điều
18:12 | 12/12/2020
Lược sử thần học hiện đại và một số trường phái thần học
09:42 | 11/12/2020
Lược sử thần học hiện đại và một số trường phái thần học
08:31 | 10/12/2020
Phương pháp tiến hành của thần học
16:33 | 09/12/2020
Thần học nền tảng và thần học tín lý
07:26 | 08/12/2020
Các kiểu phân loại thần học khác nhau
15:55 | 07/12/2020
Thần học giúp tín hữu đọc Thánh Kinh và nhận ra mặc khải của Thiên Chúa
15:10 | 01/12/2020
Đức tin phù hợp với quy luật của lý trí, nhưng không do lý trí phát kiến ra
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log