Thứ bảy, 15/06/2024

Tu Sửa

Cập nhật lúc 08:50 11/04/2023
Chúa đến mời con nên thánh
Mời con quẳng đi quãng gánh cuộc đời
Bỏ đi một chút ham chơi
Con sớm tìm kiếm từ thời thiếu niên
Để giờ nó cứ liên miên
Làm con không thể lặng yên bên Ngài
Ngồi đây cả một ngày dài
Không thấy một chút đề tài thấm sâu
Đầu con toàn chuyện không đâu
Chỗ Ngài hiện diện thâm sâu đâu còn
Tim con đâu được vuông tròn
Vì rằng trầy xước sẻ san đủ đàng
Đời sống chẳng có đàng hoàng
Biết bao gánh nặng dọc ngang bên mình
Cuộc sống chẳng nghiệm được Tình
Thấy đâu ý nghĩa như mình với ta
Lòng con đâu hướng về Cha
Sức đâu cất nổi lời ca tự tình
Đời con dù vẫn đăng trình
Thế nhưng nhựa sống của Tình còn đâu
Chúa ơi! Con nói một câu
Xin Ngài sửa đôi tim sâu đời con.

 
Ánh Dương
Thông tin khác:
Nắng Xa (27/02/2023)
Trở về (23/02/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log