Thứ hai, 02/10/2023

Đấng Thánh

Cập nhật lúc 07:56 27/03/2023
Thiên Chúa Chí Thánh ngàn đời con ca tụng và suy tôn.Ôi! Thiên Chúa cao vời khôn sánh
Đấng Chí Thánh! Ngàn trùng Chí Thánh!
Muôn thiên thần cùng dang đôi cánh
Hòa tiếng ca Danh Ngài Chí Thánh
Ngài mời gọi chúng ta nên Thánh
Cùng chúng ta cất cao đôi cánh
Tung hô Người giữa triều thần thánh
Ôi! Chí Thánh! Ngàn trùng Chí Thánh!
 
Nắng Phù Xa
 
 
Thông tin khác:
Trở về (23/02/2023)
Hướng Nhìn (23/09/2022)
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log