Thứ bảy, 15/06/2024
10:24 | 25/05/2024
Bí tích Thánh Thể “là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu” (TYGLHTCG, 271), chính là “quà tặng” mà Chúa Giêsu Kitô tự hiến chính mình cho nhân loại như Người đã nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em” (Lc 22,19). Nơi bí Tích Thánh Thể, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.
10:29 | 29/04/2024
Qua lời “xin vâng” Mẹ đã để lại một mẫu gương của sự tận hiến, mẫu “thuộc về” cho mỗi người con Chúa, cách riêng những ai đã có lời khấn “vâng phục”, ai đã thuộc về Chúa thì hãy bắt chước Đức Maria để dấn thân không ngừng cho linh đạo của đời sống thánh hiến.
08:59 | 02/04/2024
Xin ban cho chúng con thêm một chút liều lĩnh, thêm nhiều chút can đảm, để chúng con dám trở nên những chứng nhân cho Tin mừng Phục Sinh của Chúa qua: đức tin, tình yêu, niềm hy vọng của chính chúng con.
08:59 | 01/04/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề Tài 29 - Tình Yêu Thiên Chúa Trong Mọi Sự
08:48 | 05/03/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 28: Đáp Lại Với Tâm Tình Tri Ân
10:11 | 28/02/2024
Mỗi dịp tĩnh tâm, dịp người tu sĩ được mời gọi bước vào cõi riêng tư, đi vào cõi thinh lặng để gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa. Chính sự thinh lặng đưa chúng ta vào trong sự thông hiệp sâu xa với Thiên Chúa và nó cũng giúp ta trở về với sâu thẳm cõi lòng mình để nhận ra điều gì cần thay đổi cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa, để biết sống đẹp lòng Chúa hơn.
08:57 | 27/02/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống -Đề tài 27: Tạ Ơn
08:39 | 30/01/2024
Chuyển cầu là cầu thay, nguyện giúp. Trung gian chuyển cầu là người kết nối con người với Thiên Chúa, người chuyển trao những những tâm tư, ước nguyện của anh chị em mình lên Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi việc chuyển cầu được thực hiện như một sứ mạng...
08:30 | 25/01/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 26: Tôi Vui Mừng Trong Chúa
08:33 | 17/01/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 25: Niềm Vui Gặp Gỡ
08:29 | 09/01/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 24 Đặc Ân Sống Trong Niềm Vui
08:44 | 04/01/2024
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 23: Cùng Mẹ Maria và Chúa Giê su Trong Cuộc Thương Khó
08:30 | 27/12/2023
Trở về nguồn là trở lại với mẫu gương của Đấng Sáng Lập để đón nhận những Di sản thiêng liêng ngài để lại như một Ân Sủng đặc biệt Thiên Chúa dành riêng cho chúng ta, để “yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và tham dự vào sứ mạng cứu thế của Người” (HC: Điều 2) như Đấng Sáng Lập đã sống.
08:19 | 18/12/2023
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 22: Tình Yêu Trưởng Thành Trong Thử Thách: Thập Giá
08:37 | 11/12/2023
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề tài 21: Giáo Hội Là Chính Chúng Ta
08:49 | 05/12/2023
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống - Đề Tài 20: Đức Maria, Mẹ Của Các Tín Hữu
08:34 | 01/12/2023
Vì phải tỉnh táo lắm ta mới nhận ra Người. Phải tỉnh táo lắm ta mới gặp được Người. Tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Nhưng tỉnh thức là dám bắt tay vào hành động.
10:08 | 21/11/2023
Xin gửi tới Cộng Đoàn Linh Thao Trong Cuộc Sống -Đề Tài 19: Tình Yêu Của Tôi Dạo Này Thế Nào?
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log