Thứ năm, 30/06/2022

Suy Niệm: Ăn Chay, Cầu Nguyện, Bố Thí

Cập nhật lúc 16:27 06/03/2019
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí là ba việc thực hành tiêu biểu cho người Do thái đạo đức, đây cũng là ba việc mà người kitô hữu cần làm trong mùa chay, ba việc này diễn tả ba chiều kích, ba mối tương quan của con người Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
Cầu nguyện diễn tả tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Bố thí diễn tả tương quan của chúng ta với tha nhân. Ăn chay diễn tả tương quan của chúng ta với chính mình.
Trong cả ba việc đạo đức này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta một cách thật mạnh mẽ: Anh em đừng bố thí, cầu nguyện và ăn chay như những người đạo đức giả. (c. 2.5.16). Đạo đức giả là chỉ có bề ngoài thôi mà không có bên trong, không có sự thật. Đâu đó trong mọi tôn giáo thuộc mọi thời, những người muốn tỏ ra mình là người đạo đức, vẫn thường thực hành những việc này một cách phô trương nơi cộng cộng; làm vì người khác và tìm sự chú ý của người khác. Hoàn toàn không có chiều kích “thiêng liêng”, nghĩa là vì Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Quả thật, những người đạo đức giả họ làm các việc đạo đức giống như một diễn viên biểu diễn cho người khác thấy, chỉ có diễn viên mới biểu diễn để được người khác xem và biết, công nhận, đánh giá, khen ngợi, và như thế họ chỉ nhằm để tôn vinh mình.
Chúa Giêsu không bài bác các hành vi đạo đức này, Ngài chỉ tố cáo thói phô trương, thói đạo đức giả, làm theo kiểu diễn viên, làm chỉ vì muốn được người đời biết đến. Vì thế, Ngài mời gọi và mong muốn người môn đệ ăn chay, cũng như việc bố thí và cầu nguyện, phải thực hiện cách kín đáo. Ngài nhắc nhở người môn đệ phải ý thức đến sự thành thật và ý hướng ngay lành khi làm các việc đạo đức, đừng như những người đạo đức giả, nhưng hãy thực hiện“cách kín đáo”: để “Đấng hiện diện cách kín đáo”, là Đấng duy đánh giá hành vi của mình.
Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ thực hành việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí cách kín đáo, không phải để phô trương hay xin ơn, hay khẳng định sự công chính của mình, nhưng để sám hối, trở về với Thiên Chúa là Cha của mình.
Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ thực hành việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí cách kín đáo, không phải để thi thố hay chứng tỏ thứ bậc khiêm nhường, nhưng để trở nên giống Cha của mình là Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo và hành động một cách kín đáo.
Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ thực hành việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí cách kín đáo, không phải để tôn vinh bản thân nhưng để tôn vinh Thiên Chúa là “Đấng hiện diện cách kín đáo”.
Lạy Chúa, khi bước vào mùa Chay, xin cho con để ý đến 3 việc thực hành căn bản trong đời sống đạo là bố thí, cầu nguyện và ăn chay bằng những hành vi cụ thể. đừng để con quá nệ vào hình thức bên ngoài, nhưng phải hướng vào chiều sâu bên trong của mỗi việc làm, vì Chúa không thích của lễ với những hình thức hào nhoáng bên ngoài mà không có một chút tâm tình nào, nhưng yêu thích “một tấm lòng tan nát khiêm cung”, một tâm hồn thực sự muốn trở về với Thiên Chúa là Cha. Amen.
Cộng đoàn Hà Nội
Thông tin khác:
Lời Chúa cho Thiếu nhi - Tiếng Anh: Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log