Thứ hai, 08/08/2022

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Lễ Thánh Gioan Tông Đồ

Cập nhật lúc 21:13 17/06/2018
Đáp Ca: Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất trên mọi vua Chúa. (TV 96)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Chúng  con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ chúc khen Danh Ngài. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Lời Chúa cho Thiếu nhi - Tiếng Anh: Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log