Thứ bảy, 27/05/2023

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Lễ Mồng Một Tết

Cập nhật lúc 20:51 17/06/2018
 Đáp Ca: Lạy Chúa! Thiên Chúa của chúng tôi. Lẫy lừng thay, lẫy lừng thay khắp nơi Danh của Ngài. Uy phong Ngài vượt quá tầng trời cao, kỳ công Ngài thật lớn lao vĩ đại. (TV 8)

Alleluia: Alleluia, Alleluia: Ngày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng Danh Ngài. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log