Thứ bảy, 27/05/2023

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Lễ Mẹ Thiên Chúa

Cập nhật lúc 21:08 17/06/2018
Đáp Ca: Xin Thiên Chúa xót thương đoàn con ban cho muôn vàn ơn phúc, dâng ngàn khúc ca tạ ơn. (TV66)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Thuở xưa nhiiều lần nhiều cách Thiên Chúa phán dạy cha ông qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết  ngài đã phán dạy chúng ta qua người Con. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log