Thứ hai, 03/10/2022

Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Mồng Ba Tết

Cập nhật lúc 20:54 17/06/2018
 Đáp Ca: Ví như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia Chúa chẳng canh phòng đêm khuya hôm sớm  trông chừng hoài công. (TV126)

 Alleluia: Alleluia, Alleluia. Anh em hãy luôn kết hợp với Thầy như Thầy ở với anh em. Ai luôn kết hợp với Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Lời Chúa cho Thiếu nhi Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log