Thứ hai, 08/08/2022

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Lễ Thánh Gioan Tiền Hô

Cập nhật lúc 21:01 17/06/2018
Đáp Ca: Tạ ơn Chúa (í) tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. (TV138)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Hỡi thơ nhi con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ ra đi trước mặt Chúa mở lối cho Người.  Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Lời Chúa cho Thiếu nhi - Tiếng Anh: Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log