Thứ bảy, 23/09/2023

Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ Mồng Hai Tết

Cập nhật lúc 20:53 17/06/2018
Đáp Ca: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, nguyện xin gia ân thêm mãi luôn, hết mọi ngày trong trong đời sống của chúng con. (TV 127)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Hạnh phúc thay người kính sợ Thiên Chúa và mến yêu luật Chúa truyền ban. Dòng dõi người được Chúa chúc phúc con cái người đầy dư  phú túc. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log