Thứ năm, 30/11/2023

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Lễ Khánh Nhật Truyền giáo

Cập nhật lúc 20:46 17/06/2018
Đáp Ca:  Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. Hãy loan truyền Thánh Danh Ngài giữa chư dân. ( TV 95)
Alleluia: Alleluia, Alleluia. Này đây Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tân thế”. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log