Thứ bảy, 15/06/2024

Chính Anh Em Là Muối Và Ánh Sáng - Suy Niệm Chúa Nhật 5 TNA

Cập nhật lúc 19:55 03/02/2023

CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Các môn đệ không chỉ gần Chúa Giêsu về khoảng cách thể lý, nhưng còn là những người gần gũi với Thầy từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm: “Như Cha ở trong Thầy, Thầy cũng ở trong anh em và anh em ở trong Thầy” (Ga 15, 4). Chính vì các môn đệ ở với Chúa Giêsu nên các ông được Chúa Giêsu ướp vị mặn tình Chúa. Cho nên, các môn đệ vừa là muối vừa là ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng đó bắt nguồn từ chính con người của Chúa Giêsu. Và nếu các môn đệ được gọi là ánh sáng và là muối vì được ở gần Chúa và được ở trong Chúa, thì chúng ta cũng là ánh sáng qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chúng ta cũng được gọi là muối vì được ướp mặn tình Chúa qua việc đón rước Chúa Thánh Thể. Do đó, chúng ta phải luôn ý thức mình chính là muối mặn ướp đời và là ánh sáng chiếu soi thế gian.
Dĩ nhiên, khi nhận mình là muối và là ánh sáng cho đời, chúng ta lại thấy rằng: Tôi là muối mà sao có những lúc đời tôi quá nhạt nhẽo, tôi là ánh sáng mà sao có những lúc đời tôi quá tối tăm. Đó chính là những lúc chúng ta thấy mình bị rơi vào tình trạng đêm tối của đức tin, để rồi, thay vì chúng ta là muối là ánh sáng, thì chính chúng ta lại là những người cần đến ánh sáng và cần đến muối mặn. Như thế, chúng ta thấy rằng, chúng ta được gọi là ánh sáng và là muối, nhưng ánh sáng của chúng ta thật heo hắt và mong manh có nguy cơ bị hụt tắt bất cứ lúc nào, chất mặn cuộc đời của chúng ta có ngần có hạn, lúc mặn nồng lúc nhạt nhẽo. Tất cả chỉ vì một phút non yếu của đức tin khiến chúng ta thấy mình không còn là ánh sáng không còn là muối mặn. Cho nên, trong Kinh Thánh khi nói đến muối là nói đến linh hồn của con người. Muối có tác dụng làm cho thực phẩm được tươi sống, nhưng muối đó phải là muối vẫn còn giữ được chất mặn. Cũng vậy, linh hồn cũng có tác dụng cứu sống thân xác của con người, thế nhưng linh hồn ấy cũng phải giữ được chất mặn của nó. Vị mặn của “linh hồn” chính là khi linh hồn còn giữ được giao ước mười điều răn với Thiên Chúa. Khi linh hồn không còn giữ được vị mặn của giao ước với Thiên Chúa, thì linh hồn đó không còn tác dụng cứu sống thân xác. Và về phương diện truyền giáo, thì con người đó cũng không còn là muối ướp thế gian. Bởi đó, chúng ta chỉ thực sự là muối là ánh sáng thế gian khi linh hồn còn giữ được giao ước với Thiên Chúa.
Tin Mừng Mc 9, 50 nói rằng: “Anh em hãy giữ muối trong lòng mình là sống hòa thuận Thiên Chúa và với nhau”. Tin Mừng Ga cũng nói rằng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy có lòng thương yêu nhau”. Như vậy, lòng yêu mến thiên Chúa và tha nhân sẽ là thước đo chất lượng ánh sáng và mức độ vị mặn của muối.
Trong bài đọc I thánh lễ hôm nay có nói: “Đây là lời của Đức Chúa phán: Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông...Nếu ngươi loại bỏ khỏi nơi ngươi những lời nói đe dọa, nhưng lời nói sau lưng hại người, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối” (Is 58, 7-10). Đó là những việc làm rất quen thuộc trong tầm tay của chúng ta, những việc làm có giá trị mang ơn cứu độ đến cho mọi người, vì Chúa Giêsu nói: "Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". (Mt5.16).
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chứng từ là ánh sáng trần gian của kitô hữu. Ánh sáng phát xuất từ Chúa Kitô không chỉ để chiếu sáng cho chúng ta mà còn là để chiếu sáng cho người những người xung quanh.  Nhưng nếu ánh sáng mà không có Đức Kitô thì chỉ là ánh sáng vô dụng, cũng vậy, muối mà không có Đức Kitô cũng sẽ là vô dụng. Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ được vị mặn của muối linh hồn là lòng yêu mến Chúa và tha nhân để chúng ta ướp mặn thế gian bằng giao ước của Thiên Chúa và là ánh sáng chỉ đường lương thiện cho thế gian.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hiền Quan
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log