Thứ năm, 30/11/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó Ông Cố Giuse Giàng A Súa - Thân Phụ Của Nữ Tu Maria Giàng Thị Sang, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 15:47 15/01/2023
Văn Phòng Hội Dòng MTG Hưng Hoá
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log