Thứ hai, 15/04/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Xuân Quế - Là Thân Phụ Của Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Huê, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 20:43 24/07/2022
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log