Thứ hai, 08/08/2022

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Thánh Lễ Giao Thừa

Cập nhật lúc 21:19 17/06/2018
Đáp Ca: Ơn phù trợ tôi ở nơi Danh Chúa là Đấng tạo thành đất trời Đấng rất cao vời, đời tôi ở trong tay Ngài từ nay không còn sợ chi. (TV120)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Hạnh phúc cho người lắng nghe và luôn tuân giữ Lời Chúa phán truyền. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Lời Chúa cho Thiếu nhi - Tiếng Anh: Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log