Thứ hai, 02/10/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tám Là Thân Mẫu Của Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thanh (Đào), Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 06:34 06/07/2023
Vp Hội Dòng MTG Hưng Hoá
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log