Thứ hai, 02/10/2023

Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong

Cập nhật lúc 15:52 20/05/2023
Kính mời quý vị lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 7 Phục Sinh bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Hmong
Video Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Tiếng Việt
Lời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Tiếng AnhLời Chúa Cho Trẻ Em Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Tiếng Hmong
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log