Thứ hai, 02/10/2023

Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật Phục Sinh bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh - Tiếng Hmong

Cập nhật lúc 09:58 08/04/2023
Kính mời các em thiếu nhi và quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật Phục Sinh bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh - Tiếng Hmong
Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật Phục Sinh - Tiếng Việt

Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật Phục Sinh - Tiếng Anh

Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật Phục Sinh - Tiếng Hmong

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log