Thứ năm, 30/11/2023
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Chén Là Thân Mẫu Của Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Mừng - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 14:15 10/05/2022
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log