Thứ hai, 02/10/2023

Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA Bằng 3 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh và Tiếng Hmong

Cập nhật lúc 07:43 16/09/2023
Kính mời quý vị cùng lắng nghe Lời Chúa qua Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh và Tiếng Hmong
Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA - Tiếng Việt
Video Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA - Tiếng AnhVideo Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Chúa Nhật 24 TNA Bằng - Tiếng Hmong

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Những Hình Ảnh Nhập Tu Năm 2023
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log