Thứ ba, 11/05/2021

Video Của Đức Giáo Hoàng! Tháng 04 – 2021

Cập nhật lúc 19:45 19/04/2021

https://www.youtube.com/watch?v=zdWK0NkOtn8
 Được thực hiện bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng (Tông Đồ Cầu Nguyện). https://www.popesprayer.va/​ Ở nhiều nơi trên thế giới, việc bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người có thể tiềm ẩn rủi ro. Điều này không chỉ xảy ra ở những thể chế độc tài, mà còn xảy ra ở một vài nền dân chủ đang trải qua khủng hoảng. Như Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói, điều này đòi hỏi sự can đảm để “chủ động” đấu tranh với “sự nghèo khó, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà cửa, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động.”
 Tháng Tư này, Đức Giáo Hoàng mời chúng ta hỗ trợ những ai sẵn sàng chấp nhận những hậu quả do bảo vệ những quyền căn bản của con người, nhất là ở những nơi mà những quyền ấy không được chấp nhận cách dễ dàng, vì thế “họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của bản thân và công việc của họ sinh ra hoa trái dồi dào.” Chúng ta đừng bỏ rơi họ một mình. Hãy cầu nguyện, và chia sẻ những lời của Đức Giáo Hoàng để những con người dũng cảm này cảm thấy họ được đồng hành trong việc làm đầy ý nghĩa của họ. “Bảo vệ các quyền căn bản của con người đòi hỏi sự can đảm và lòng quyết đoán.
 “Tôi đang nói tới việc đấu tranh chủ động với sự nghèo khó, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà cửa, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động. Thông thường trong thực tế, những quyền căn bản của con người không bình đẳng với tất cả mọi người. Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, có người thuộc tầng lớp thứ hai, và có người thuộc tầng lớp thứ ba và những người vô hạng. Không. Những quyền ấy phải công bằng cho tất cả. Ở một vài nơi, việc bảo vệ phẩm giá con người đồng nghĩa với việc có thể bị nhốt vào tù, thậm chí không cần xét xử. Hay nói cách khác là bị vu oan vì đã làm việc ấy. Mỗi người có quyền được phát triển đầy đủ, và quyền căn bản này không thể bị chối từ ở bất cứ quốc gia nào.
 Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mình đấu tranh cho nhân quyền dưới những chế độ độc tài, những chế độ độc đoán và thậm chí trong những nền dân chủ gặp khủng hoảng. Xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của bản thân và thấy được công việc mà họ đang làm trổ sinh hoa trái thật phong phú.” (Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô)
 Nếu bạn muốn xem thêm những video với nhiều nội dung khác về những ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, bạn có thể tìm thêm tại https://www.thepopevideo.org/​ Với sự cộng tác của Truyền Thông Vatican http://www.vaticannews.va​ Với sự hỗ trợ của: https://holyseemission.org/
Thông tin khác:
Songs Of Praise/ Muôn Lời Tụng Ca
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTOBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log