Chúa nhật, 22/09/2019

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Chúa Nhật 13 TN.B

Cập nhật lúc 20:59 12/06/2018
Đáp Ca: Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con Chúa đã giải thoát con cho khỏi tay kẻ thù. (TV 29)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa! Lời của Chúa là thần trí và là sự sống, Chúa có lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log