Thứ bảy, 15/06/2024

Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô Với 3 Ngôn Ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh Và Tiếng Hmong

Cập nhật lúc 19:15 01/06/2024
Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô - Tiếng Việt


Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô - Tiếng Anh


Video Lời Chúa Cho Trẻ Em - Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô - Tiếng Hmong
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log