Thứ ba, 28/03/2023
Văn hóaThơ

Hướng Nhìn

Cập nhật lúc 16:14 23/09/2022


Con ơi hướng thẳng vào đây.
Tập trung tư tưởng cùng Thầy bước đi.
Để rồi mỗi buổi hàn vi.
Mắt con luôn thấy hướng đi cuộc đời.
Dẫu rằng cuộc sống nổi trôi.
Cùng bao nhiêu thứ lôi thôi theo hầu.
Con ơi hãy bỏ lại sau.
Nhìn Thầy mà bước dẫu đau còn nhiều.
Có khi con ngã con siêu.
Hãy vùng đứng dậy, hãy liều một phen.
Vượt lên trên những bon chen.
Cùng thắp một chút niềm tin nơi Ngài.
Con ơi nhìn thẳng vào Thầy.
Để thấy ánh mắt của Thầy vẫn theo.
Dù con lên núi trèo đèo.
Thầy vẫn ở đó cùng trèo với con.
Nếu con còn chút lòng son.
Hãy mau định hướng mắt con về Thầy.
 
Ánh Dương
Thông tin khác:
Con Đi Tu Nhé (14/06/2022)
Chia sẻ (24/05/2022)
Tình Thập Giá (09/03/2022)
Gọi Xuân (10/02/2022)
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log