Thứ ba, 11/05/2021
20:51 | 11/05/2021
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8)
08:51 | 27/04/2021
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8)
10:04 | 25/03/2021
Chiều xưa, Con Chúa đã chịu khổ hình, vì ai Chúa chịu treo trên thập giá, vì ai thân Ngài tan nát.
08:27 | 23/03/2021
Tình Chúa dành cho con là tình yêu bất tận vô vàn.
09:17 | 16/03/2021
Xin biến đổi cuộc đời con trong tay Chúa. Xin biến đổi mảnh đất gai góc Ngài ơi.
09:36 | 10/03/2021
Dòng dõi ngươi sẽ trường tồn vạn kỷ.
08:19 | 10/03/2021
Cha ơi Cha xin tha thứ cho con, vì con đây đắc tội với trời và với Cha.
20:22 | 01/03/2021
Xin Chúa đánh thức con, xin Chúa đánh thức con, để cho con quay về với Chúa.
20:39 | 24/02/2021
Ôi Giê-su! Giê-su! Con đâu nào xứng đáng gì, thân con là thân tội lụy chẳng biết làm vinh danh Chúa.
15:05 | 04/02/2021
Ngày đầu năm mới với bao niềm vui rộn ràng.
05:36 | 15/10/2020
Hân hoan hân hoan mang trên vai sứ mạng Tông đồ. Dòng Mến Thánh Giá loan báo Phúc Âm cho khắp nơi nơi.
09:22 | 08/08/2020
Đức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Xinon, Ta sẽ ngự lại ở Giêrusalem. Giêrusalem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh. (Dcr 8,3)
14:36 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
14:26 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
14:22 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
12:08 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
Songs Of Praise/ Muôn Lời Tụng Ca
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTOBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log