Thứ năm, 03/12/2020
05:36 | 15/10/2020
Hân hoan hân hoan mang trên vai sứ mạng Tông đồ. Dòng Mến Thánh Giá loan báo Phúc Âm cho khắp nơi nơi.
09:22 | 08/08/2020
Đức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Xinon, Ta sẽ ngự lại ở Giêrusalem. Giêrusalem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh. (Dcr 8,3)
14:36 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
14:26 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
14:22 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
12:08 | 14/07/2018
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143, 8)
Thánh Lễ Vĩnh Khấn, Mừng Ngân Khánh, Ngọc Khánh Khấn Dòng Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

 
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log