Thứ bảy, 16/10/2021
20:58 | 10/10/2021
Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Trí và là sự sống. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc cho người dại nên khôn.
21:50 | 30/09/2021
Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
08:33 | 22/09/2021
Này con đây! Chúa đã gọi con đi làm nhân chứng, cho tình yêu Ngài, ở khắp mọi nơi. Tình yêu của Chúa dẫn dắt đời con, Chúa dắt dìu con. Chúa giữ gìn con, Chúa đã chọn con.
14:10 | 20/09/2021
Tình thương Chúa rọi ánh vinh quang, và xua tan dịch khắp thế gian. Nguyện xin Chúa xuống muôn phúc lành, cho chúng con luôn được bình an.
20:55 | 06/09/2021
Anh em đừng lãng quên những việc Thiên Chúa làm.
08:39 | 19/08/2021
Là muối đất, con mong muối đừng nhạt phai. Là men, con mong hoà tan vào đời.
20:52 | 19/07/2021
Con nay thuộc về Chúa Chúa ơi, con nay xin thuộc về Chúa Chúa ơi.
20:30 | 05/07/2021
Xin vâng Ngài ơi, nguyện từ đây theo Thánh ý của Ngài, nguyện được đi theo lối bước của Ngài...
10:43 | 28/06/2021
Một đời đơn sơ trong trắng Maria Goretti - Vị Thánh Nữ nêu gương mọi người làm nhân chứng đức khiết trinh một đời.
08:06 | 24/05/2021
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8)
20:51 | 11/05/2021
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8)
08:51 | 27/04/2021
"Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (Tv 143,8)
10:04 | 25/03/2021
Chiều xưa, Con Chúa đã chịu khổ hình, vì ai Chúa chịu treo trên thập giá, vì ai thân Ngài tan nát.
08:27 | 23/03/2021
Tình Chúa dành cho con là tình yêu bất tận vô vàn.
09:17 | 16/03/2021
Xin biến đổi cuộc đời con trong tay Chúa. Xin biến đổi mảnh đất gai góc Ngài ơi.
09:36 | 10/03/2021
Dòng dõi ngươi sẽ trường tồn vạn kỷ.
08:19 | 10/03/2021
Cha ơi Cha xin tha thứ cho con, vì con đây đắc tội với trời và với Cha.
20:22 | 01/03/2021
Xin Chúa đánh thức con, xin Chúa đánh thức con, để cho con quay về với Chúa.
Này Con Đây
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log