Thứ hai, 05/06/2023

Thánh Vịnh Đáp Ca Thánh Phao Lô Trở Lại

Cập nhật lúc 21:22 17/06/2018
Đáp Ca: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn đời cho cuộc đời được ơn cứu độ. (TV116)

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log