Thứ hai, 19/08/2019

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Chúa Nhật 17 TN.B

Cập nhật lúc 21:10 12/06/2018
Đáp Ca: Lạy Chúa! Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật thỏa thuê muôn vàn. (TV 144)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con được biết”. Alleluia.
 
Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log