Thứ hai, 19/08/2019

Thánh Vịnh Đáp Ca + Alleluia Chúa Nhật 16 TN.B

Cập nhật lúc 21:09 12/06/2018
Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi nên đời tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì. (TV 22)

Alleluia: Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. Alleluia.

Xin tải File PDF tại đây
Lm. Thái Nguyên
Thông tin khác:
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log