Thứ bảy, 19/10/2019
16:27 | 06/03/2019
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí là ba việc mà người kitô hữu cần làm trong mùa chay, ba việc này diễn tả ba chiều kích, ba mối tương quan của con người Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
16:21 | 06/03/2019
Con người được Thiên Chúa dựng nên giống Ngài, nên con người cũng sẽ được như Ngài là sống bất diệt, chứ không phải để chết như vạn vật. Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa đã biến đổi thân phận của hạt bụi.
10:31 | 26/12/2018
Đến nơi, họ gặp Bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ (2,17)
09:28 | 08/07/2018
NHÌN LÊN ĐẤNG HỌ ĐÂM THÂU Ga 19, 34-37
Thánh Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log