Thứ bảy, 25/06/2022
15:03 | 25/06/2022
Video: Lời Chúa Cho Thiếu Nhi: Tiếng Việt, Tiếng Anh Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C
08:36 | 17/06/2022
Video: Lời Chúa Cho Thiếu Nhi: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hmong Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô
17:40 | 10/06/2022
Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Tiếng Việt - Tiếng Anh Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C
10:55 | 02/06/2022
Lời Chúa Cho Thiếu Nhi - Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'Mông, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
07:49 | 28/05/2022
Lời Chúa Cho Trẻ Em Chủ Nhật VII Phục Sinh - Năm C
17:01 | 27/05/2022
Để chúng được hoàn toàn nên một.
09:30 | 21/05/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'Mông của Chúa nhật VI Phục sinh năm C dành cho các em Thiếu nhi.
08:59 | 20/05/2022
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em bình an không theo kiểu thế gian” (Ga 14,26).
16:25 | 13/05/2022
“Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào? Thầy cũng yêu mến anh em như thế. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,9-10).
21:23 | 06/05/2022
“Chiên của tôi nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).
20:10 | 29/04/2022
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15).
08:25 | 23/04/2022
Cạnh Sườn – Vết Tích Của Lòng Thương Xót
15:00 | 16/04/2022
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
10:15 | 08/04/2022
Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
15:17 | 01/04/2022
Ai trong các người sạch tội thì hãy ném đá chị này trước đi.
10:13 | 26/03/2022
Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
10:39 | 11/03/2022
“Đây là con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35).
10:26 | 05/03/2022
Chúa Giêsu vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ.
Lời Chúa Cho Thiếu Nhi Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log