Thứ hai, 03/10/2022
08:50 | 01/10/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh Và Tiếng H'mông Chúa nhật 27 TN C dành cho các em Thiếu nhi.
21:45 | 30/09/2022
“Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì dầu các ngươi có bảo cây dâu này: “Hãy bứng rễ này đi mà xuống mọc dưới biển”, nó cũng sẽ vâng lời các ngươi”.
14:30 | 17/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông của Chúa nhật 25 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
15:54 | 10/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh - Chúa nhật 24 TN C, cho các em Thiếu nhi.
10:48 | 09/09/2022
Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
10:45 | 03/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh - Chúa nhật 23 TN C, cho các em Thiếu nhi.
15:33 | 27/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông của Chúa nhật 22 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
15:17 | 26/08/2022
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).
08:05 | 20/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh của Chúa nhật 21 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
08:19 | 13/08/2022
Video: Lời Chúa Cho Thiếu Nhi: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông, Chúa Nhật 20 TN C
15:43 | 06/08/2022
Video: Lời Chúa Cho Thiếu nhi - Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng H'mông, Chúa Nhật 19 TN C
09:27 | 29/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông của Chúa nhật 18 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
14:45 | 23/07/2022
Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,
09:18 | 22/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông của Chúa nhật 17 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
16:28 | 14/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'Mông của Chúa nhật 16 Thường Niên - năm C dành cho các em Thiếu nhi.
09:31 | 15/07/2022
Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.
11:07 | 01/07/2022
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
10:23 | 01/07/2022
Video: Lời Chúa Cho Thiếu Nhi: Tiếng Việt, Tiếng Anh Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm C
Lời Chúa cho Thiếu nhi Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log