Thứ bảy, 16/10/2021
15:12 | 25/09/2021
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).
08:45 | 11/09/2021
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31)
08:57 | 04/09/2021
Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
09:19 | 21/08/2021
“Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống”.
10:05 | 07/08/2021
“Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn Ta sẽ được sống muôn đời”.
10:14 | 31/07/2021
“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
21:12 | 23/07/2021
“Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đoàn người đông đảo bơ vơ không người chăn dắt. “Người hỏi ông Philípphê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” (Ga 6,5b).
15:33 | 02/07/2021
Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương.
06:22 | 19/06/2021
Phải chăng Chúa cũng ngủ lúc thế giới đang khốn đốn lao đao vì dịch bệnh, vì bất công, hay khi Giáo Hội đang bị bách hại?
07:29 | 12/06/2021
Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 
16:53 | 04/06/2021
 “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”                                 
15:49 | 27/05/2021
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)
14:51 | 14/05/2021
"Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha."
10:40 | 30/04/2021
“Ai ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong người ấy để người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5)
16:49 | 23/04/2021
 “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”
08:56 | 17/04/2021
Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy.
14:38 | 27/03/2021
Bài Tin mừng được công bố vào đầu Thánh lễ trích từ Tin mừng Máccô hoặc Gioan mô tả cảnh rải những cành lá cọ trên con đường Chúa Giêsu đi qua, được cử hành vào Chúa nhật Lễ Lá hôm nay.
10:16 | 13/03/2021
Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Này Con Đây
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log