Thứ năm, 27/01/2022
21:36 | 21/01/2022
Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này.
21:00 | 14/01/2022
Đức Giêsu đã làm dấu là đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người.
09:06 | 08/01/2022
“Con là Con yếu dấu của Cha. Cha hài lòng về Con”
08:57 | 01/01/2022
"Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người"
18:45 | 25/12/2021
" Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta" (Lc 2,52)
10:48 | 18/12/2021
Em thật có phúc vì em đã tin vào những lời Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện” (Lc 1,45).
09:41 | 11/12/2021
Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?
16:11 | 12/11/2021
Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi tập họp những kẻ được tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuồi chân trời.
14:58 | 29/10/2021
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).
10:08 | 23/10/2021
“Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su” (Mc10,50).
15:12 | 25/09/2021
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).
08:45 | 11/09/2021
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31)
08:57 | 04/09/2021
Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
09:19 | 21/08/2021
“Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống”.
10:05 | 07/08/2021
“Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn Ta sẽ được sống muôn đời”.
10:14 | 31/07/2021
“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
21:12 | 23/07/2021
“Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đoàn người đông đảo bơ vơ không người chăn dắt. “Người hỏi ông Philípphê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” (Ga 6,5b).
15:33 | 02/07/2021
Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương.
Này Con Đây
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log