Chúa nhật, 27/11/2022

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-01-2022

Cập nhật lúc 20:17 02/01/2022
Thứ 2, 03-01-2022 (Mt 4, 12-17.23-25)

 
Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.
 
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su rời Na-da-ret và di chuyển đến nhiều địa danh, nhiều vùng đất để bắt đầu cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúa đi đến hai vùng đất Dơ-vu-lun và Náp-ta-li là vùng đất dân ngoại, như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri của ngôn sứ Isaia: ”Hỡi đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, đường dọc theo biển bên kia sông Gio-đan, Ga-li-lê của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết”. Như thế Thánh Mat-thêu muốn khẳng định Chúa Giê-su là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu rọi và làm tan biến bóng tối của sự chết, ấy chính là tội lỗi của con người. Chúa đã đi khắp xứ Ga-li-lê để giảng dạy và chữa lành cho mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền.
Trong đoạn tin mừng hôm nay, “Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.” Bạn có thể nhìn về đoạn tin mừng này từ nhiều góc khác nhau, chẳng hạn như từ góc độ của Đức Giêsu, từ góc độ của những người đã được chữa lành, hoặc cả từ góc nhìn của những thân nhân, những người mang các người đau yếu bệnh tật đến với Đức Giêsu.
Bài suy niệm hôm nay, mời bạn cùng chiêm ngắm qua đôi mắt và con tim của những thân nhân, bạn bè của những người được mang đến cho Đức Giêsu.
Theo quan niệm thời bấy giờ, nguyên nhân của các chứng bệnh và tật nguyền chính là tội lỗi, và những kẻ mắc bệnh thường bị mọi người khinh thường, xa lánh, hoặc bỏ rơi. Do vậy, những người “dám” mang các kẻ bệnh tật đến với Đức Giêsu để Người chữa lành hôm nay, hẳn là họ phải rất can đảm và thật sự thương mến, xót thương những người đau ốm bệnh tật này. Bạn hãy xét lại chính mình, xem liệu bạn có đủ lòng mến, sự quan tâm và lòng trắc ẩn để “mang đến cho Người đủ mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền”, những người thiếu thốn tình thương, bị xã hội bỏ rơi và khinh thường này không? Bạn có dám đem họ đến với Chúa Giêsu, để Người chữa lành cho họ không?
 Trong cuộc sống, khi tiếp xúc với những người khốn khổ, hoặc những thành phần bị xã hội chối từ, ta hay có xu hướng xem thường họ, dù là vô tình hay cố ý. Một người phải có lòng trắc ẩn và con tim yêu thương tha thiết thì mới có thể nhận ra được phẩm giá cao quý của họ, mới dám ra tay giúp họ được chữa lành và để họ được tình yêu Thiên Chúa chạm đến. Việc vươn tay giúp đỡ này đòi hỏi một con tim thật sự khiêm tốn và không xét đoán so đo. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chữa lành và cứu rỗi tất cả nhân loại. Vì thế, trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống này là mang tất cả mọi người đến với Chúa Giêsu, bất kể điều kiện sống, nhu cầu hay địa vị xã hội của họ là gì.
Bạn hãy xét lại, xem liệu bạn có để những người như thế dự phần vào cuộc sống của bạn không? Ai đang đau khổ và cần bạn an ủi? Ai đang khó khăn thiếu thốn và cần bạn giúp đỡ? Bạn đang muốn chỉ trích phán xét ai? Ai đang có những vết thương lòng, tuyệt vọng, lạc hướng, hay khủng hoảng tâm lý? Có thể có cả những người bị bệnh về thể lý mà Thiên Chúa đang kêu gọi bạn hãy đến với họ. Bạn sẽ tiếp đón họ thế nào? Tin mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy học theo những người môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su bằng cách tìm kiếm những ai đang cần giúp đỡ và tìm cách đưa họ đến với Chúa Giê-su, Đấng Chữa Lành.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một trái tim biết xót thương và giàu lòng trắc ẩn. Xin giúp con nhận ra rằng Người đã đến vì tất cả chúng con, đặc biệt là với những người đang đau khổ và khó khăn thiếu thốn. Xin ban ơn cho con, để con có thể đóng góp phần mình vào việc đem mọi người đến với Người, và để Người chữa lành họ.
-----//-----//-------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/
 
They brought to [Jesus] all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, and paralytics, and he cured them. Matthew 4:24
 Now that we have completed our Christmas Octave celebration and have also celebrated the Epiphany of the Lord, we begin to turn our eyes to Jesus’ public ministry.  Today’s Gospel reveals the beginning of His ministry after John the Baptist had been arrested.  In this Gospel, many who were in need were brought to Jesus.
 We can look at this passage from different perspectives.  We can look at it from the perspective of the ministry of Jesus, from the perspective of those who have been cured, but also from the perspective of those who brought others to Jesus.  It’s this latter perspective that we reflect upon today.
 Imagine yourself being one of those who brought to Jesus those with “various diseases,” those “racked with pain,” and those who were “possessed, lunatics and paralytics.”  Do you have the necessary love, concern and compassion to be one who brings these people to Jesus?
 Often times, when we encounter those who are hurting or are the “rejects” of society, we tend to look down on them.  It takes a very merciful and compassionate person to see the dignity of these people and to do something to help them heal and encounter the love of God.  Reaching out to those in serious need requires great humility on our part and requires a truly non-judgmental heart.  The Son of God came into our world to bring healing and salvation to all people.  It’s our duty to help bring all people to Jesus, no matter their condition, level of need, or societal status.
Reflect, today, upon those who fall into this category in your own life.  Who is it that is hurting and in need?  Who is it that you may be tempted to judge and criticize?  Who is it who is broken, sad, confused, misguided or spiritually ill?  Perhaps there are people who are physically ill that God is calling you to reach out to, or perhaps it’s someone who is mentally, morally or spiritually ill in some way.  How do you treat them?  Today’s Gospel calls us to follow the example of these first disciples of Jesus by seeking out those in need and looking for ways to bring them to Jesus, the Divine Healer.  Commit yourself to this act of compassion and you will be blessed for your goodness.
 Lord, please give me a heart of mercy and compassion.  Help me to realize that You came for all people, especially those who are in serious need.  Give me the grace to do my part so that all people will come to enter into Your healing presence.  Jesus, I trust in You.
Thông tin khác:
Lời Chúa Cho Trẻ Em Chủ Nhật I Mùa Vọng- Năm A
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log