Thứ năm, 02/02/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/12/2021

Cập nhật lúc 19:59 28/12/2021
 
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong buổi sớm mai này, con phó dâng chính mình để Thần Khí dẫn lối. Cũng nhờ vậy, ông Si-mê-ôn đã thấy ánh sáng mà ông hằng mong đợi và hân hoan lan truyền ánh sáng ấy. “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc 2,29-32). Không màng tuổi tác, con tim ông luôn trẻ trung nhờ Thần Khí Chúa. Lạy Cha, con xin đón nhận Thánh Thần để loan báo sứ điệp về một Chúa Giêsu tươi trẻ đến những người xung quanh. Con cũng xin dâng lên Cha hành trình của con hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
This morning let yourself be led by the Holy Spirit. Thanks to this, Simeon saw the light that he waited so long for and transmitted it with joy. “Now, Lord, you can let your servant go in peace… because my eyes have seen the salvation that you have prepared before all the peoples, a light to enlighten the nations…” Lk 2: 22-35. Despite his age, his heart was young thanks to the Breath of God. Receive the Spirit today to transmit the message of Jesus fresh in your surroundings, in a renewed way. Offer your journey for the catechists. Our father.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại đôi chút để cảm nhận Chúa Giêsu đang hiện diện trong trái tim con. "Nhà truyền giáo đích thực biết rằng Chúa Giêsu đang cùng đi, cùng nói, cùng hít thở và làm việc với họ. Họ cảm nhận được Chúa Giêsu đang sống với họ giữa công cuộc truyền giáo. Nếu một người không khám phá ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay trong lòng của việc cống hiến truyền giáo, thì người đó sẽ sớm đánh mất lòng nhiệt thành và không còn chắc chắn về những gì mình loan truyền, họ sẽ trở nên thiếu sức mạnh và lòng nhiệt thành.” (ĐGH Phanxicô). Điều gì đang vang vọng nhất trong con? Con xin đổi mới cuộc sống của con trong Chúa để loan báo về Ngài với lòng nhiệt thành. Và con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ý chỉ của tháng này.
WITH JESUS DURING THE DAY
Stop for a while to perceive Jesus in your heart. “The true missionary… knows that Jesus walks with him, talks with him, breathes with him, works with him. He perceives Jesus alive with him in the midst of his missionary work. If one does not discover Him present at the very heart of missionary dedication, he soon loses his enthusiasm and ceases to be sure of what he transmits, he lacks strength and passion ”. Pope Francisco. What resonates with you the most? Renew your life in Him to announce Him with passion. Keep going by praying for the challenge of the month.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
         Khi ngày dần tàn, con lắng lòng mình để hồi tưởng lại ngày sống hôm nay với sự giúp đỡ của Chúa. Con có cầu xin sự trợ giúp thiêng liêng khi loan báo đức tin? Con có lưu tâm đến thực trạng đang xảy ra, những khó khăn, những nhịp điệu quay cuồng hay điều kiện sống của người nghe con nói? Liệu con có cầu xin linh hứng của Chúa để tìm ra những phương thức mới phù hợp với thính giả của con? Chúa Thánh Thần đổi mới mọi sự. Khi con yêu, tình yêu ấy tỏ hiện nơi con và qua con. Ánh sáng của tình yêu sẽ đổi mới và tạo ra sức mạnh. Con xin cầu nguyện cho các giáo lý viên có thể tìm ra những phương thức mới để đem Chúa Giêsu đến với mọi người. Con viết xuống những mục đích này. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
The end of the day is coming, calm the rhythm to reread your day with the help of the Lord. Did you ask for divine assistance when announcing your faith? Do you take into account the reality of the listener, their difficulties, their rhythms, their conditioning? Do you ask for God's inspiration to find new ways, adapted to those who hear you? The Holy Spirit makes all things new. When we love, it manifests itself to us and through us. Its light is innovative and its creative force. Pray that the catechists transmit Jesus in a renewed way. Write down your purpose. Ave Maria.
 
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chúc mừng năm mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log