Thứ ba, 14/07/2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27-06-2020

Cập nhật lúc 20:11 26/06/2020
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Khi ngày mới bắt đầu, con tạ ơn Cha, vì món quà của đức tin. Xin cho con biết khiêm tốn để nhận biết những yếu điểm và giới hạn của bản thân, và dâng trọn con tim cho công cuộc của Cha. Con biết rằng con có thể tin tưởng nơi Cha, và Cha cũng yêu con như chính con là. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, để họ tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
As a new day begins, I thank you, Lord, for the gift of faith. Make me humble to acknowledge my weaknesses and limitations and offer myself wholeheartedly at your service. I know that I can trust you and that you love me as I am. I offer you my day for those who suffer, so that they may find ways of life and let themselves be touched by the Heart of Jesus. Glory Be...
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Mọi điều chúng ta làm, dù thành công hay sai lầm, đều trực tiếp đưa đến một sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở bên Chúa. Chính bởi lý do đó, chúng ta cố gắng làm những điều đúng đắn, lớn lên trong nhân đức, và tìm ra sức mạnh giúp chúng ta có cuộc sống lành thánh hơn, cũng như để sống những điều hài lòng Chúa Giê-su. Những gương mẫu sống tốt mà chúng ta cố gắng noi theo, mỗi lần chúng ta nhìn nhận một thiếu sót, và thay đổi hành động thì đều có chung một mục đích: đạt đến niềm vui trọn vẹn. Vì đó, mọi nỗ lực và thay đổi trong cuộc sống đều rất đáng trân trọng.
WITH JESUS DURING A DAY
Everything we do, regardless of successes and mistakes, is directed towards a greater certainty, being with God. For this very reason, we strive to do what is right, develop our virtues and find strength that will enable us to have a more holy life, to live what really pleases the Heart of Jesus. All the good examples that we try to imitate, every time we notice a lack and work on our conversion have this purpose: to achieve complete happiness. For this reason, it is worth every effort and every change in life.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con kết thúc ngày sống trong sự thinh lặng. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều con đã trải qua. Con suy ngẫm về ngày sống, và mọi điều con đã làm. Những việc nào mang lại cho con cảm giác bình yên? Và những lúc nào con cảm thấy xáo động? Những việc nào mang lại điều tốt nhất cho con? Có điều gì khiến con phải nói lời xin lỗi? Con quyết tâm để được ở lại gần bên Chúa Giê-su vào ngày mai. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
End your day in silence. Thank God for everything you experienced. Think about the day and all that you did. In what activities did you feel at peace? In which ones did you lose peace? Which activities bring the best out of you? Is there anything you need to apologize for? Resolve to stay close to Jesus tomorrow. Hail Mary...  
 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.
Thông tin khác:
Lời ngỏ của Chị Tổng Phụ Trách Maria Mai Thị Hà trong ngày khai trương Website Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

 
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log